Hlavní obsah

představení

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. co imagine, fancy sth

představená: matka představenáMother Superior

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit: Můžete nás představit?Can you introduce us?

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

představit si: Je těžké si to představit.It is hard to imagine.

arresting: arresting performancepoutavé představení

introduce: introduce osfpředstavit se

night: first nightpremiéra, premiérové představení

one-man: one-man showsólové představení

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...