Hlavní obsah

představení

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. co imagine, fancy sth

představená: matka představenáMother Superior

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

arresting: poutavé představeníarresting performance

introduce: představit seintroduce osf

night: premiéra, premiérové představenífirst night

one-man: sólové představeníone-man show

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

meet: Rád bych vám představil svoji ženu...I'd like you to meet my wife ...

showcase: Nový film se představí na...The new film will be showcased at ...

představení: divadelní představenítheatre performance