Hlavní obsah

keep up

Vyskytuje se v

time: keep up with the timesdržet krok s dobou

udržet: keep up with sbudržet krok s kým

dekorum: maintain decorum, nedat znát navenek keep up appearanceszachovat (si) dekorum

stačit: Wait, I can't keep up (with you)!Počkej, nestačím ti!

krok: keep up with sb/sthdržet krok s kým/čím