Hlavní obsah

translate [trænsˈleɪt or trænz-]

Vyskytuje se v

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.

překládat: sth translates as sth, sth is translated as sthco se překládá jako co

přeložený: translated into Czechpřeložený do češtiny

přeložit: He translated the book into English.Přeložil tu knihu do angličtiny.

volně: loosely translatedvolně přeložený

translate: translate into into sthpřetransformovat (se), přeměnit (se), proměnit (se) v co