Hlavní obsah

downs [daʊnz]

Vyskytuje se v

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

beat down: beat sb down(u)smlouvat nižší cenu s kým

bolt: bolt (down)sth zhltnout, hodit do sebe, spolykat co jídlo

bow: be bowed (down) by sthzoufat si, trápit se kvůli čemu

brass: get down to brass tacksdostat se/jít k (jádru) věci

break down: break sth downrozložit co reakcí - na složky ap.

bring down: bring sb/sth downsejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlo

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

chase down: chase sb downdostihnout, dohonit, dopadnout člověka

chase down: chase sb downvypátrat, vyslídit, vystopovat koho/co

chow: chow (down)dlabat, baštit, dávat si do nosu

close: close (down)zavřít, ukončit činnost trvale

cool: cool (down)sth (o)chladit, zchladit co, vychladnout

crouch: crouch (down)skrčit se, dřepnout si, (při)krčit se

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

cut: cut (down)snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.

dampen: dampen (down)ztlumit, zchladit, srazit, otupit radost, nadšení

dead: drop (down) deadpadnout mrtev, náhle zemřít, hovor. natáhnout brka

deep: deep down (inside)v hloubi duše vědět, tušit ap.

do down: do sb downshazovat, srážet koho

doss: doss (down)spát, uložit se (ke spánku), nocovat kde nouzově - na podlaze ap.

down: down to sthaž do čeho o podrobnosti ap., až po co, až k čemu časově i místně

down: be down tosth mít už jen (poslední) co

down: be down tobýt způsobený kým/čím, jít na vrub koho, stát se díky komu/čemu

down: be down for sthmít udělat co, být připraven na, chystat se na co

down: be down with sthmít co, ležet s čím, být sklácen čím o nemoci

down: go downsnížit se, (po)klesnout, jít dolů úroveň, množství

down: Down!Lehni! příkaz psovi

down: Down with sthPryč s čím svrhněte ...

drag down: drag sb downstáhnout koho dolů, zničit koho společensky ap.

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

dress down: dress sb downvynadat komu, zpucovat koho

dump: be down in the dumpsbýt na dně psychicky

dust down: dust osf downotřepat se, zvednout se z prachu, odrazit se ode dna po něčem nepříjemném

dust down: dust sb downsjet, seřvat, sprdnout koho

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

face: face down/upčelem/obličejem/lícem dolů/nahoru, na břiše/na zádech

face down: face sb downzkrotit, podmanit si koho suverénním vystupováním ap.

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

flop: flop (down)žuchnout (sebou), praštit sebou, klesnout člověk do křesla ap.

fort: hold (down) the fort for sbzaskakovat za koho, dočasně to vést místo koho

get down: get sb downubíjet, ničit, deprimovat koho

get down: get sth downzapsat (si) co poznámku, myšlenku ap.

grind down: grind sb downtýrat, tyranizovat koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

gun down: gun sb downstřelit, postřelit, zastřelit koho

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

hand: hands downhravě, lehce, snadno zvládnout ap.

hand-me-down: hand-me-downsfrom sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osobě

hatch: batten down the hatchespřipravovat se na potíže, přen. obrnit se

haunch: squat/sit (down) on one's haunchesdřepnout/sednout (si) na bobek

hew: hew sth (down)(po)kácet, porazit, posekat co stromy

history: go down in historyvejít do dějin zůstat v povědomí lidí

hold down: hold sb downdržet zkrátka/na uzdě/pod kontrolou, omezovat koho, nedovolit rozlet/prosadit se komu

hose down: hose sth downostříkat, opláchnout co hadicí

house: bring the house down(zcela) strhnout obecenstvo, vyvolat hlasité ovace, vyvolat velký ohlas obecenstva

jot: jot (down)sth poznamenat si, zapsat si co

keep down: keep sth downzabraňovat růstu čeho, (u)držet dole co náklady ap.

keep down: keep sb downomezovat, držet na uzdě, utlačovat koho

keep down: keep food downudržet v sobě jídlo nezvracet

keep down: keep ( head) downpříliš na sebe neupozorňovat, moc se neukazovat

kneel: kneel downpokleknout, kleknout si

lamb: lamb (down)bahnit se ovce, rodit jehňata

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

let down: let sb downzapříčinit neúspěch, být příčinou neúspěchu koho

line: all (the way) down the line, right down the lineodshora až dolů, úplně ve všem, (velice) důsledně bez výjimky

load down: load sb downwith sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.

low-down: the low-downon sb/sth hovor. základní informace o kom/čem

luck: be down on one's luckmít smolné/špatné období, být na dně, být pronásledovaný smůlou po špatných zkušenostech, bez peněz ap.

mark down: mark sb downas sth považovat, zařadit si, mít koho za co podle povahy, chování ap.

mark down: mark sb downsnížit známku komu učitel za studentskou práci

neck: breathe down sb's neckostře sledovat koho, stát za zády komu

nestle: nestle (down)uvelebit se, uhnízdit se, zachumlat se

nose: look down one's nose at sb/sthdívat se svrchu na koho/co

pare: pare (down)/(back)sth zredukovat, snížit, osekat co

pass: pass (down)from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.

peg: bring sb down a pegusadit, setřít koho

pin down: pin sb downpřimět, dotlačit koho k čemu jasnému rozhodnutí

piss: be pissing (down) with rainchcát, lít jako z konve

plane: plane down/offshoblovat, odhoblovat, uhoblovat

plonk: plonk sth (down)swh BrE hovor. mrsknout, pohodit, nedbale položit co kam

plonk: plonk osf (down)swh BrE hovor. kecnout si, sednout si kam prudce, ztěžka ap.

plump down: plump osf downkecnout si, žuchnout sebou ztěžka do křesla ap.

plunk: plunk sth (down)pohodit co kam, praštit, mrsknout čím nedbale položit

plunk: plunk osf (down) swhžuchnout (sebou) na židli ap. ztěžka

pour: be pouring (down)lít (jako z konve)

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

put down for: put sb down forsth zapsat koho kam, do čeho

put down to: put sth down tosth přičítat, připisovat, přikládat komu/čemu co