Hlavní obsah

dole

Vyskytuje se v

dolů: down the stairsdolů po schodech

důl: surface/strip/opencast minepovrchový důl

hlubinný: underground minehlubinný důl

povrchový: surface/BrE opencast/AmE strip minehorn. povrchový důl

přecenit: mark sth up/downpřecenit co směrem nahoru/dolů

řeka: downstream, down-river, down the riverdolů po řece

solný: salt minesolný důl

stříbrný: silver minestříbrný důl

tady: down/in/up heretady dole/uvnitř/nahoře

uhelný: coal mine, collieryhorn. uhelný důl

uvozovka: cituji quote/unquoteuvozovky dole/nahoře

zlatý: gold minezlatý důl i přen.

nahoru: up and downnahoru a dolů

s, se: down the hill, downhilldolů s kopce

schod: Go upstairs/downstairs.Jděte po schodech nahoru/dolů.

uranový: uranium mineuranový důl

klobouk: hats off to sbklobouk dolů před kým

odshora: from top to bottomodshora až dolů celý

slibovat: promise sb the moonslibovat komu hory doly

dole: at the bottom of page 8na straně 8 dole