Hlavní obsah

deputy [ˈdepjʊtɪ]

Vyskytuje se v

náměstek: náměstek ministraundersecretary, hl. BrE permanent secretary, hl. CanE též v ČR deputy minister

poslanecký: poslanecká sněmovnaChamber of Deputies, lower house

sněmovna: Poslanecká sněmovna v ČR ap.Chamber of Deputies

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

nahradit: Byl nahrazen svým zástupcem.He was replaced by his deputy.

zástupce: zástupce řediteledeputy director/manager, školy BrE deputy headmaster/submaster/AmE subprincipal

zvolit: Byl zvolen zástupcem.He was elected a deputy.