Hlavní obsah

aide [eɪd]

Odvozená slova

aid

Vyskytuje se v

either: either ... orbuď ... (a)nebo v kladné větě

either: either ... orani ... ani v záporné větě

or: either ... orbuď ... anebo

way: either waytak či tak/onak

either: Either she goes or I go.Buď půjde ona, nebo já.

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

either: Do either of you smoke?Kouří některý z vás?

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

either: She didn't speak to him either.Ona s ním také nemluvila.

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

anebo: buď ... aneboeither ... or

buď: buď ... aneboeither ... or

nebo: buď ... neboeither ... or

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.