Hlavní obsah

effect [ɪˈfekt]

Vyskytuje se v

aphrodisiac: aphrodisiac effectsafrodiziakální účinky

bandwagon: bandwagon effectstádový efekt jednání podle ostatních

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

energizing: energizing effectpovzbuzující účinek

impact: ekon. impact effectokamžitý dopad převisu poptávky nad nabídkou

isotope: isotope effectizotopický efekt

placebo: placebo effectplacebo efekt

minout se: minout se účinkembe in vain, have no effect, plán ap. též misfire

nabýt: nabýt účinnosti/platnosti zákon ap.come into force/operation/effect

neblahý: mít neblahý vliv škodlivě působit na koho/cohave a harmful/detrimental effect on sb/sth

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnosticome into force, take effect, become effective

prázdno: na prázdno bez účinkuto no effect

příčina: příčina a následekcause and effect

skleníkový: skleníkový efektgreenhouse effect

účinek: vedlejší účinkyside effects

účinek: minout se účinkemhave no effect, be in vain

účinkovat: začít účinkovattake effect, droga ap. též kick in

účinnost: nabýt účinnosti zákon ap.come into effect/force, take effect

v, ve: v platnostiin effect

vedlejší: vedlejší účinkyside effects

vstoupit: vstoupit v platnostzákon ap. come into force, začít působit take effect, become effective

vyznít: vyznít naprázdnofall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flat

zvláštní: zvláštní efektyspecial effects

pocítit: pocítit následky čehofeel the effects of sth

průvodní: průvodní jevnežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndrome

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

scéna: triková scénaspecial-effects scene

vyvolat: vyvolat vedlejší účinkyproduce side effects