Hlavní obsah

without [wɪˈðaʊt]

Předložka

  1. sb/sth bez koho/čeho, postrádající koho/co
  2. (doing) sth bez učinění čeho, aniž coShe did it without asking me.Udělala to, aniž by se mě zeptala.

Vyskytuje se v

beat: without missing a beatbez (nejmenšího) zaváhání pokračovat ap.

doubt: without (a) doubturčitě, nesporně

fail: without failbez výjimky vždy ap.

question: without questionbez námitek, bez debaty provést příkaz

say: it goes without sayingto se rozumí samo sebou, to je zcela jasné

absent: voj. be absent without leavevzdálit se bez dovolení

argument: without argumentbez řečí

bias: without biasnestranně, bez předsudků

cease: without ceasingbez ustání

commitment: without any commitmentnezávazně

day: práv. without dayodročeno na neurčito

delay: without delaybez prodlení

detriment: without detriment to sthbez újmy na čem zdraví, kvalitě ap.

difficulty: without difficultybez obtíží, snadno

extra: without extrasbez dalších výloh

frill: no-frills, without frillsprostý, čistě účelný, zcela základní, strohý, bez zbytečností ale splňující účel

further: without further adobez dalších okolků

fuss: without (any) fussúplně klidně, v naprostém klidu

hesitation: without hesitationbez váhání

hindrance: without hindrancebez problému/překážek

merit: práv. without meritneopodstatněný, neoprávněný nárok, obvinění ap.

minister: minister without portfolioministr bez portfeje

much: without so much as doing sthaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

number: sth without numbernesčetný co, nespočet čeho

precedent: be without precedentbýt bezprecedentní

recourse: ekon. without recoursebez postihu

resort: without resort to forcebez použití násilí

result: without resultbezvýsledně, marně

right: without rightneprávem

sound: do sth without a sound(u)dělat co neslyšně

success: without successbezúspěšně, nadarmo

tear: without tearssnadný, bezbolestný

think: without thinking twicebez dlouhého rozmýšlení

trace: disappear without (a) tracezmizet beze stopy

undue: without undue delaybez zbytečných odkladů

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

hitch: go without a hitchproběhnout hladce

look: He said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.

me: without mebeze mne

subject: subject to change without noticezměna vyhrazena v oznámení ap.

utter: Without uttering a word.Aniž by řekl slovo.

without: She did it without asking me.Udělala to, aniž by se mě zeptala.

would: Without a good dictionary you would not be able to translate this.Bez dobrého slovníku bys to nepřeložil.

price: without priceneocenitelný

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů