Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (hodnota ap.) number(číslice) numeral(číselná hodnota) figuretrojmístné číslothree-digit numbertelefonní číslophone numberpoštovní směrovací čísloBrE postcode, AmE zip code
  2. (časopisu ap.) issue, number(vydání) edition
  3. (část programu) number, act, bit
  4. (velikost) size, numberJaké máš číslo bot?What's your shoe size?
  5. (gramatická kategorie) numberjednotné/množné číslosingular/plural
  6. hovor. expr.(výtečník) scamp, rascalhovor. expr.(kvítko) riothovor. expr.(vtipálek) scream, joker

Vyskytuje se v

jednotný: singulár (the) singularjednotné číslo

množný: pluralmnožné číslo

celý: whole number, integermat. celé číslo

dvojný: dual (number)ling. dvojné číslo

jednomístný: single digit numbermat. jednomístné číslo

náhodný: random numberstat. náhodné číslo

neutronový: neutron numberneutronové číslo

poštovní: AmE zip code, BrE postcode, postal codepoštovní směrovací číslo

poznávací: BrE registration/AmE license numberčíslo poznávací značky

racionální: rational numbermat. racionální číslo

reálný: real numbermat. reálné číslo

registrační: registry/registration numberregistrační číslo

rodný: birth certificate numberrodné číslo

sériový: serial numbersériové číslo

směrovací: postcode, postal code, AmE zip codepoštovní směrovací číslo

směrový: dialling codesměrové číslo tel. předvolba

telefonní: (tele)phone numbertelefonní číslo

výherní: winning numbersvýherní čísla

výrobní: serial numbervýrobní číslo

záporný: negative numberszáporná čísla

splést si: Sorry, wrong number.Promiňte, spletl jsem si číslo. při telefonování

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

cardinal: mat. cardinal numberzákladní číslovka, kardinální číslo

code: AmE Zip codepoštovní směrovací číslo

complex: mat. complex numberkomplexní číslo

daytime: daytime phone numberčíslo, na než lze volat přes den

digit: three digit numbertrojciferné/trojmístné číslo

figure: in round figureszaokrouhleně, v zaokrouhlených číslech přibližně

iodine: chem. iodine numberjodové číslo

large: law of large numberszákon velkých čísel

Mach: Mach numberMachovo číslo

number: room numberčíslo pokoje

octane: octane numberoktanové číslo

order: order numberpořadové číslo

phone: phone numbertelefonní číslo

punch: punch (a number) into sthnaťukat číslo do čeho přístroje

quantum: quantum numberkvantové číslo

ref.: your ref. ...váš dopis číslo ... odkaz na předchozí korespondenci

second person: second person pluraldruhá osoba množného čísla

serial: serial numbersériové číslo výrobní, pořadové číslo, AmE též identifikační číslo vojáka USA

single: mat. single figuresjednociferná čísla

singular: ling. singular formjednotné číslo

square: square betsázka na čtyři čísla

street: street numberčíslo domu v ulici

telephone: daytime telephone numberdenní číslo na něž se lze dovolat jen přes den

withhold: withheld numberskryté číslo volajícího

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

číslo: three-digit numbertrojmístné číslo

numbers game: play the numbers gamemást pomocí čísel vyjadřovat jen číselné údaje a pomlčet o jiných významných skutečnostech