Hlavní obsah

výrobní

Vyskytuje se v

linka: production/assembly/packaging linetech. výrobní/montážní/balicí linka

norma: performance/efficiency/output standardekon. výkonová/výkonnostní/výrobní norma

podnik: production/manufacturing plant, factoryvýrobní podnik

závod: manufacturing facility/plant, production plantvýrobní závod

capacity: ekon. production capacityvýrobní kapacita

co-operative: ekon. co-operative society(výrobní a) spotřební družstvo

facility: manufacturing facilityvýrobní závod

factory: factory(-gate) pricevýrobní cena, cena z výroby

floor: tech. shop floorvýrobní hala, dílna

price: ekon. cost pricecena výrobních nákladů

production: production cost(s)výrobní náklady

výrobní: trade secretvýrobní tajemství