Hlavní obsah

pocit

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (dojem ap.) feeling(smyslový vjem) sensation(zanechaný) impression(tušení) senseMěl divný pocit.He had a strange feeling.Jaký je to pocit?How does it feel?, What does it feel like?
  2. (uvědomění si) čeho sense of sthpocit odpovědnostisense of responsibility
  3. (tušení ap.) feeling, presentimenthovor. hunch

Vyskytuje se v

hřejivý: gratifying feelinghřejivý pocit

smíšený: mixed feelingssmíšené pocity

svíravý: knot/hl. z nervozity butterflies in one's stomachsvíravý pocit v žaludku

vina: sense/feeling of guiltpocit viny

belonging: sense of belongingsounáležitost, pocit sounáležitosti

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

guilty: make sb feel guiltyvzbudit v kom pocit viny

gut: gut feelingtušení, vnitřní pocit, instinkt

hunger: hunger pangsbolesti/křeče z hladu, (silný) pocit hladu

hurt: feeling of hurtpocit křivdy

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na co

sentiment: sentimentspocity, nálada ve společnosti ap.

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

feel: It feels good.Je to příjemný pocit.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

pocit: He had a strange feeling.Měl divný pocit.