Hlavní obsah

imply [ɪmˈplaɪ]

Vyskytuje se v

contract: ekon. implied contractmlčky uzavřená smlouva nepřímo na základě chování a úmyslu stran

vyplývat: What does it imply?Co z toho vyplývá?

imply: Which implies (that) ...Z čehož plyne, že ...