Hlavní obsah

imply [ɪmˈplaɪ]

Vyskytuje se v

contract: ekon. implied contractmlčky uzavřená smlouva nepřímo na základě chování a úmyslu stran

vyplývat: Co z toho vyplývá?What does it imply?