Hlavní obsah

nějak

Vyskytuje se v

nápomocný: be of (any) help/use/assistance to sb, podporující be supportive of sbbýt (nějak) nápomocný komu

přiblížit: Can you give us an idea of how ...?Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?

stíhat: I am not managing today.Dneska to nějak nestíhám.

uniknout: I somehow missed the point.Nějak mi unikla pointa.

zamotat se: I got a dizzy spell.Nějak se mi zamotala hlava.

zlobit: The TV is acting/playing up.Televize nějak zlobí.

make: make it through sth(bez újmy) absolvovat/přestát/přečkat, přen. (nějak) přežít co

all: You are all chatty.Jsi nějak upovídaný.

help: Can I be of any help (to you)?Mohu (vám) nějak pomoci?

idea: Can you give us an idea of ...Můžeš nám nějak přiblížit ...

kind: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

queer: I feel queer.Je mi nějak špatně.

nějak: some other waynějak jinak