Hlavní obsah

nejraději

Vyskytuje se v

rád: líbit se ap. koho/co like/love/be fond of sb/sth, co have (a great) love/fondness for sthmít rád

dělat: like to do, enjoy doing sthrád dělat co

mít: like sb/sthmít rád koho/co

mlsat: být mlsný have a sweet tooth, like sweetsrád mlsat

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

hrozně: I would love to ...Hrozně rád bych ...

lyžovat: I like to ski.Rád lyžuji.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

nakonec: After all, I'm glad he hasn't come.Jsem nakonec rád, že nepřišel.

pokud: I'll be glad if you come.Budu rád, pokud přijdeš.

poznat: It was nice meeting you.Rád jsem Vás poznal.

poznávat: Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.Rád vás poznávám.

předeslat: I would like to say first that...Rád bych předeslal, že...

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

vědět: I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...Rád bych věděl ...

vidět: I am glad to see you.Rád tě vidím.

vyhnout se: You'd better stay out of his way.Raději by ses mu měl vyhnout.

vyhovět: We'll be happy to oblige.Rádi vám vyhovíme.

zdůraznit: I'd like to emphasize that ...Rád bych zdůraznil, že ...

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

come: come to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

flirt: be a flirtrád flirtovat

fond: be fond of sb/sthmít rád/v oblibě koho/co, mít zálibu v čem

glad: be glad to do sthrád udělat co

keen: be keen on sthmít rád co, být zapálený pro co

like: like sth bettermít co raději, víc se líbit co komu

liking: have a liking for sthmít rád co

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

of: be fond of sb/sthmít rád koho/co

partial: be partial to sthmít rád co

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

taste: have no taste for sthnemít rád, nemít v oblibě co

acquaintance: I am so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

better: I like it better.Líbí se mi to víc., Mám to radši.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

enjoy: I enjoy watching TV.Rád se dívám na televizi.

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

lot: I like you, a lot.Mám tě rád, moc.

love: She loves sleeping.Strašně ráda spí.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

prefer: I prefer ice hockey to football.Mám radši hokej než fotbal.

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

welcome: You are only welcome to stay.Klidně tady zůstaň(te)., Budeme (jen) rádi, když zůstanete.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

you'd: You'd better go there.Raději bys tam měl jít.

nejraději: v oblibě co like sth bestmít nejraději