Hlavní obsah

I [aɪ]

Zájmeno

  • I am/was...Já jsem/jsem byl...

Vyskytuje se v

fore: fore and aftna přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadla

not: not only ... butnejen ... ale i

soul: body and soultělem i duší

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

happy: I'm happy for him.Moc mu to přeju., Upřímně mu to přeji., Mám radost i za něj.

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

numerous: Despite numerous attempts...I přes mnohé pokusy...