Hlavní obsah

soundly [ˈsaʊndlɪ]

Vyskytuje se v

sound: be sound asleeptvrdě spát, spát hlubokým spánkem

sound out: sound sb outabout/on sth zjistit čí názor na co, zeptat se koho na co

ecologically: ecologically soundekologicky nezávadný/šetrný

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

horn: sound the (car) hornzatroubit v autě

sound barrier: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

soundly: soundly basedrozumně/náležitě podložený rozhodnutí, výrok ap.

speed: speed of soundrychlost zvuku

surround: surround soundprostorové ozvučení reproduktory rozmístěné kolem posluchače

system: hi-fi (sound) systemhi-fi věž

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

aparatura: sound/loudspeaker systemzvuková aparatura

nahrávací: recording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stagenahrávací studio

nezávadný: environmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly, non-polluting, přen. greenekologicky nezávadný

překonat: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

rychlost: speed/velocity of light/soundrychlost světla/zvuku

technik: sound engineerzvukový technik

tvrdě: be fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the worldtvrdě spát

vyhlásit: sound the alarmvyhlásit poplach

záznam: audio/sound recordingzvukový záznam

zdraví: good/sound/frail/ill healthdobré/pevné/chatrné/chabé zdraví

zvuk: speed of sound, sound speedfyz. rychlost zvuku

zvukový: sound engineer, AmE soundmanzvukový technik

dobře: That sounds good.To zní dobře. návrh ap.

hlesnout: He didn't utter a sound., údivem ap. He was speechless.Ani nehlesnul.

hluboký: deep/sound sleephluboký spánek

jít: to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.To by šlo.

kovový: metallic soundkovový zvuk

probudit: A strange sound woke me up.Probudil mě podivný zvuk.

přenos: sound (broadcast) transmissionpřenos zvuku

stáhnout: Turn the sound down a bit.Stáhni trochu zvuk.

šířit se: Sound travels at about 330 meters per second.Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.

zazvonit: The bell sounded ..., There was a bell ...Zazvonilo ... ve škole ap.

zesílený: amplified soundzesílený zvuk

znít: That sounds good.To zní dobře.

zvon: sound/ring the bellrozeznít zvon

buk: fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

kořínek: enjoy robust health, be sound in wind and limbpřen. mít zdravý kořínek

mít: be in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mind, přen. be compos mentismít všech pět pohromadě

ryba: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako ryba

řepa: as fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)zdravý jako řípa

zdravý: as fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

safe: safe and soundživ a zdráv, v naprostém pořádku, ve zdraví vyváznout ap.