Hlavní obsah

soundly [ˈsaʊndlɪ]

Vyskytuje se v

safe: safe and soundživ a zdráv, v naprostém pořádku, ve zdraví vyváznout ap.

sound: be sound asleeptvrdě spát, spát hlubokým spánkem

sound out: sound sb outabout/on sth zjistit čí názor na co, zeptat se koho na co

ecologically: ecologically soundekologicky nezávadný/šetrný

engineer: sound engineerzvukový technik, hovor. zvukař

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

horn: sound the (car) hornzatroubit v autě

sound: make a soundvydat zvuk

sound: do sth without a sound(u)dělat co neslyšně

sound: within sound of sthv doslechu čeho

sound: sound directionzvuková režie činnost

sound: the speed of soundrychlost zvuku

sound: sound the bellzazvonit (na zvon), rozeznít zvon

sound: sound the alarmspustit alarm

sound: sound loudznít hlasitě

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

sound: be of sound mindbýt duševně v pořádku, být příčetný

sound: environmentally/ecologically soundekologický, ekologicky nezávadný

sound barrier: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

speed: speed of soundrychlost zvuku

surround: surround soundprostorové ozvučení reproduktory rozmístěné kolem posluchače

system: hi-fi (sound) systemhi-fi věž

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

sound: sound a warning to sbvarovat koho

sound: He sounded a note of caution.Nabádal k opatrnosti.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

sound: be in a sound sleeptvrdě spát, hovor. zařezávat

sound: as sound as a bellzdravý jako řípa

aparatura: zvuková aparaturasound/loudspeaker system

nahrávací: nahrávací studiorecording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stage

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly

překonat: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

rychlost: rychlost světla/zvukuspeed/velocity of light/sound

technik: zvukový techniksound engineer

tvrdě: tvrdě spátbe fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply

vyhlásit: vyhlásit poplachsound the alarm

záznam: zvukový záznamaudio/sound recording

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

zvuk: fyz. rychlost zvukuspeed of sound

zvukový: zvukový techniksound engineer, AmE soundman

zvukový: výp. zvuková kartasound card

dobře: To zní dobře. návrh ap.That sounds good.

hlesnout: Ani nehlesnul.He didn't utter a sound., údivem ap. He was speechless.

hluboký: hluboký spánekdeep/sound sleep

jít: To by šlo.to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.

kovový: kovový zvukmetallic sound

nepravděpodobně: To zní nepravděpodobně.That sounds unlikely.

probudit: Probudil mě podivný zvuk.A strange sound woke me up.

přenos: přenos zvukusound (broadcast) transmission

stáhnout: Stáhni trochu zvuk.Turn the sound down a bit.

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

zazvonit: Zazvonilo ... ve škole ap.The bell sounded ..., There was a bell ...

zesílený: zesílený zvukamplified sound

znít: To zní dobře.That sounds good.

zvon: rozeznít zvonsound/ring the bell

zvuk: vydávat zvukymake/emit sounds

buk: zdravý jako bukfit as a fiddle, as sound as a bell

kořínek: přen. mít zdravý kořínekenjoy robust health, be sound in wind and limb

mít: mít všech pět pohromaděbe in one's right mind, be (quite) right in the head, be of sound mind

ryba: zdravý jako rybaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

řepa: zdravý jako řípaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

zdravý: zdravý jako bukas fit as a fiddle, as sound as a bell