Hlavní obsah

soundly [ˈsaʊndlɪ]

Vyskytuje se v

safe: safe and soundživ a zdráv, v naprostém pořádku, ve zdraví vyváznout ap.

sound: be sound asleeptvrdě spát, spát hlubokým spánkem

sound out: sound sb outabout/on sth zjistit čí názor na co, zeptat se koho na co

ecologically: ecologically soundekologicky nezávadný/šetrný

engineer: sound engineerzvukový technik, hovor. zvukař

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

horn: sound the (car) hornzatroubit v autě

sound: make a soundvydat zvuk

sound: do sth without a sound(u)dělat co neslyšně

sound: within sound of sthv doslechu čeho

sound: sound directionzvuková režie činnost

sound: the speed of soundrychlost zvuku

sound: sound the bellzazvonit (na zvon), rozeznít zvon

sound: sound the alarmspustit alarm

sound: sound loudznít hlasitě

sound: sound in mind and bodyzdravý na těle i na duši

sound: be of sound mindbýt duševně v pořádku, být příčetný

sound: environmentally/ecologically soundekologický, ekologicky nezávadný

sound barrier: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

speed: speed of soundrychlost zvuku

surround: surround soundprostorové ozvučení reproduktory rozmístěné kolem posluchače

system: hi-fi (sound) systemhi-fi věž

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

sound: sound a warning to sbvarovat koho

sound: He sounded a note of caution.Nabádal k opatrnosti.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

sound: be in a sound sleeptvrdě spát, hovor. zařezávat

sound: as sound as a bellzdravý jako řípa