Hlavní obsah

ecologically [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəlɪ]

Příslovce

  • ekologickyecologically soundekologicky nezávadný/šetrný

Vyskytuje se v

ecological: ecological disasterekologická katastrofa

ecological: ecological movementekologické hnutí

sound: environmentally/ecologically soundekologický, ekologicky nezávadný

nezávadný: ekologicky nezávadnýenvironmentally safe, ecologically sound, environment friendly, eco-friendly