Hlavní obsah

ecological [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl]

Přídavné jméno

  • ekologickýecological disasterekologická katastrofaecological movementekologické hnutí