Hlavní obsah

vytlouct

Dokonavé sloveso

  1. (zuby i nápady) co z koho/čeho knock sth out of sb/sth(hřebík ap.) drive sth out(bitím informaci ap.) beat sth out of sb
  2. expr.(vyzískat) co z čeho extract sth from sth, get sth out of sth, make sth out of sth
  3. (rozbít) co knock sth out(sklo) smash sth

Vyskytuje se v

vytlouct: hovor. beat the (living) daylights out of sbvytlouct duši z koho