Hlavní obsah

bydlet, bydlit

Nedokonavé sloveso

  • kde liveform. reside(v hotelu ap.) stay(přebývat) dwell(v podnájmu ap.) lodge swhKde bydlíš? trvaleWhere do you live?Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.bydlet v podnájmu u koholodge with sb

Vyskytuje se v

privát: live in lodgings/digsbydlet na privátě

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kde: Where do you live?Kde bydlíš?

kolej: live in the BrE halls (of residence)/AmE dorm/(residence) hall, v areálu univerzity live on campusbydlet na koleji v ubytovně

nad, nade: He lives above me.Bydlí nade mnou.

poblíž: I live nearby.Bydlím poblíž.

podnájem: live in lodgingsbydlet v podnájmu

předměstí: live in the suburb(s) of sthbydlet na předměstí čeho

apart: live apartbydlet odděleně rodiče ap.

lodge: be lodged swhbydlet (v podnájmu) kde

lodging: live in lodgingsbydlet v podnájmu

next door: live next doorbydlet vedle soused

residence: take up residenceusídlit se, začít bydlet kde

campus: live on campusbydlet na koleji

in: I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.

live: Where do you live?Kde bydlíte? nastálo

resident: He is resident in London.Bydlí v Londýně.

stay: Where are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

bydlet: lodge with sbbydlet v podnájmu u koho