Hlavní obsah

carefully [ˈkeəfəlɪ]

Vyskytuje se v

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

more: more carefullypečlivěji

opatrně: Careful!, zlehka Easy does it.Opatrně!

být: You should be careful.Měl bys být opatrný.

pozor: Be careful!Dávej pozor! buď opatrný

uvážit: give sth careful considerationpečlivě co uvážit

zadání: Read the instructions carefully.Přečtěte si pečlivě zadání.

zacházet: Be careful with it., Treat it carefully.Zacházej s tím opatrně.

zkoumání: after careful examinationpo pečlivém zkoumání

careful: be careful about sthdávat si pozor, být opatrný na co na slova ap.