Hlavní obsah

carefully [ˈkeəfəlɪ]

Vyskytuje se v

careful: be careful about sthdávat si pozor, být opatrný na co na slova ap.

careful: You can't be too careful.Opatrnosti nezbývá.

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

careful: Careful!Opatrně!

careful: Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.

more: more carefullypečlivěji

opatrně: Opatrně!Careful!, zlehka Easy does it.

být: Měl bys být opatrný.You should be careful.

pozor: Dávej pozor! buď opatrnýBe careful!

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

uvážit: pečlivě co uvážitgive sth careful consideration

zadání: Přečtěte si pečlivě zadání.Read the instructions carefully.

zacházet: Zacházej s tím opatrně.Be careful with it., Treat it carefully.

zkoumání: po pečlivém zkoumáníafter careful examination