Hlavní obsah

tongue [tʌŋ]

Podstatné jméno

  1. anat.jazyk orgánstick one's tongue out at sbvypláznout jazyk na kohoclick one's tonguemlasknout jazykem na znamení nesouhlasu ap.
  2. přen.jazyk, mluva, slovník co někdo říká

Vyskytuje se v

tongue: lehce ironický, zlehčující poznámka ap.tongue-in-cheek

wag: jdou řečitongues are wagging

confusion: zmatení jazykůconfusion of tongues

loll: s jazykem vyplazeným/na vestě(with) his tongue lolling out

put out: vypláznout jazyk hlavně jako úšklebekput out one's tongue

slip: přeřeknutí (se), přebreptslip of the tongue

tart: mající ostrý jazyktart-tongued

tie: svázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčeltie sb's tongue

tongue lashing: seřvat, sprdnout koho, dát kartáč komugive sb a tongue lashing

vicious: jedovatý jazykvicious tongue

jazyk: vypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sb

mateřský: mateřský jazykmother tongue

povídat: povídá seříká se people say, it is said, rumour has it, tongues are wagging

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

rodný: rodný jazyknative/mother tongue

řeč: mateřská řečnative language, mother tongue

srdce: srdce zvonu(bell) clapper, tongue of a bell

vypláznout: vypláznout jazyk na kohostick out one's tongue at sb

krotit se: krotit se ve výrazechmind one's language, watch one's tongue

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

špička: špička jazykathe tip of the tongue

mluvit: Neumíš mluvit?Has the cat got your tongue?

zlámat: Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.

bite: držet jazyk za zuby nechat si to pro sebebite one's lip/tongue