Hlavní obsah

called [kɔːld]

Vyskytuje se v

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

call: call (out)(za)volat nahlas, vyvolat oznámit, sport. odpískat zákrok ap.

call back: call sb backzavolat nazpátek komu

call in: call sb inpřivolat koho pomoc ap., poslat pro koho, pozvat si koho

call on, call upon: call onsb AmE vyvolat koho žáka ap.

call out: call sb outpřivolat, zavolat, povolat koho na pomoc

call out: call sth outvykřiknout, zakřičet, zavolat co

call over: call sb overzavolat si koho chtít si promluvit ap.

call up: call sb upzavolat komu

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

collect: call collecttelefonovat na účet volaného

day: call it a dayzabalit to, skončit co, nechat toho

halt: call a halt to sthrozhodnout o zastavení čeho, zastavit, zarazit co z úřední moci

Mayday: Mayday (message)/(call)tísňové volání, nouzový signál z lodi, letadla ap.

name: call sb namesnadávat komu

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

quits: call it quitsskončit to snažení ap., nechat toho, ukončit to remízou

quits: call it quitsbýt si kvit vyrovnané dluhy ap.

shot: call the shotsrozkazovat, rozhodovat, diktovat manažer ap.

tune: be calling the tunemít hlavní slovo, udávat tón

arm: call to armsvolání do zbraně

back: call backzavolat zpátky zareagovat na telefonát

call: call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čeho

call: call into beingstvořit, vytvořit

call: call to mindvyvolat, vybavit si

call: call attention to sthupozornit na co

call: call time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzu

call: call time on sthukončit co, skončit co, s čím kariéru, činnost ap.

call: call togethersvolat

call: call a strikevyhlásit stávku

call: call an electionvypsat volby

call: call for an investigationžádat o prošetření

call: within callna dosah na zavolání ap.

call: tough calltěžké rozhodnutí

call: make a phone callzavolat si telefonem

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

call: call forwardingpřesměrování telefonních hovorů

call: last callposlední výzva k nástupu do letadla ap.

call: ekon. call depositvklad na požádání k okamžitému výběru

call: ekon. call rateúroková sazba na krátkodobé výpůjčky

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

call: ekon. calls in arrearsnedoplatky za upsané akcie

call: pay a call on sbnavštívit

call: ekon. cold callneohlášená obchodní návštěva

call: margin callpožadavek doplatku

call-up: call-up paperspovolávací rozkaz

collect: collect callhovor na účet volaného

distress: distress calltísňové volání

doubt: throw sth into doubt, AmE call sth into doubtvyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit co

duty: beyond the call of dutynad rámec svých povinností čí

duty: answer the call of dutysplnit svoji povinnost

evidence: call sb in evidencepovolat koho jako svědka

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

forwarding: call forwardingpřesměrování (telefonních) hovorů

foul: call sb foul namessprostě komu nadávat

hoax: hoax callfalešné telefonické oznámení bomby ap.

incoming: incoming callspříchozí hovory

jury: be called for jury servicebýt vybrán do poroty soudní

make: make a phone callzavolat si

meeting: call a meetingsvolat poradu

option: ekon. call/put optionkupní/prodejní opce, opční koupě/prodej

phone call: make a phone callzavolat si

question: call sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čeho

return: return sb's callzavolat komu zpátky nezastižený ap.

roll call: take a roll callzjišťovat/dělat prezenci

saving: make a saving on callsušetřit za telefon

stand: práv. call sb to the standpředvolat koho ke svědecké výpovědi

strike: call for strike actionvýzva ke stávce

take: take sb's callvzít čí telefonát

telephone: make a (tele)phone callzavolat si

tender: invitation to tender, call for tendersvýzva k předkládání nabídek/projektů ve veřejné soutěži, vypsání veřejné soutěže

truce: call/declare a trucevyhlásit příměří

vote: vote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým

wild: the call of the wildvolání divočiny

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

call out: Army was called out.Byla přivolána armáda.

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

for: There is a phone call for you.Máš telefon.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

own: a car I can call my ownmé vlastní auto, auto, které by mi říkalo pane

question: The results came/were called into question.Kolem výsledků vznikly pochybnosti.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

call: call sb namesnadávat komu

buzení: buzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.wake-up call, BrE alarm call

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

hovor: meziměstský hovorlong distance/ AmE toll/ hl. BrE trunk call

meziměstský: meziměstský hovorhl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)