Hlavní obsah

curtain call, curtain-call

Podstatné jméno

  • slang.děkovačka, opona vyvolávání herců před oponu potleskemThere were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.