Hlavní obsah

dobré

Podstatné jméno, rod střední

  • (the) good, rightpo dobrémamicably, peacefullyvyřešit po dobrém co urovnat sporsettle sth amicablymluvit v dobrém o komspeak highly of sb

Vyskytuje se v

co: as good as possibleco nejlepší

den: ráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hellodobrý den

budit: make a good impressionbudit dobrý dojem

bydlet: We are staying in a good hotel.Bydlíme v dobrém hotelu.

daleko: be far better (than...), hovor. be miles better (than...)být daleko lepší (než...)

dobrý: good friend of minemůj dobrý přítel

dochovat se: remain well preserveddochovat se v dobrém stavu

dojem: make a good impression on sbudělat dobrý dojem na koho

dostat se: He didn't make it to the top ten.Nedostal se mezi nejlepších deset.

chloupek: It is a shade better now.Už je to o chloupek lepší.

chuť: Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!Dobrou chuť!

holub: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

advice: a piece of good advicedobrá rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

anniversary: Happy anniversary!Všechno nejlepší k výročí!

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedtime: bedtime storypohádka na dobrou noc

behove: form. it behoves sb to do sthje záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal co

best: best wishespřání všeho nejlepšího, blahopřání

birthday: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

bode: bode illnevěstit nic dobrého

boot: sport., i přen. golden bootzlatá kopačka, nejlepší střelec turnaje

buddy: hovor. bosom buddydobrý kámoš

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

credit: be a credit to sb/sthdělat dobré jméno komu/čemu

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

evening: Good evening!Dobrý večer!

fucking: fucking goodkurevsky dobrý

good: good reasondobrý důvod

goodnight: goodnight kisspolibek na dobrou noc

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

happy: Happy birthday!Všechno nejlepší k narozeninám!

health: be in good healthbýt zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdraví

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

influence: be a good influence on sbmít dobrý vliv na koho

keep: keep smilingstále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladu

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

match: good matchdobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromady

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

mood: be in good moodmít dobrou náladu

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

op: photo op(dobrá) příležitost k focení

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na co

relationship: have a good relationship with sbdobře vycházet, mít dobré vztahy s kým

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

society: high societyspolečenská smetánka, lepší společnost

story: bedtime storypohádka na dobrou noc

superior: be sb's superior in sthbýt v čem lepší než kdo

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

dobré: amicably, peacefullypo dobrém

taste: person of tastečlověk s dobrým vkusem

temper: be in a good tempermít dobrou náladu

value: be good value (for money)být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobek

well: well-educatedvzdělaný, s dobrým vzděláním

wish: wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

bad: I am bad at sports.Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.

do: How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.

enjoy: Enjoy your meal.Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.

fine: She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

frame of mind: positive frame of minddobré rozpoložení

great: He is great at tennis.Je hodně dobrý v tenise.

hand: in good handsv dobrých rukou

last: I've left my best wine until last.Své nejlepší víno jsem si nechal na konec.

make: She'll make a good mother.Bude z ní dobrá matka.