Hlavní obsah

nezbytně

Vyskytuje se v

essential: essential to lifeživotně důležitý, nezbytný pro život

qua: (conditio) sine qua nonnezbytná podmínka