Hlavní obsah

dychtit

Vyskytuje se v

anxious: dychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čehobe anxious for sth

desirous: dychtitbe desirous of sth

longing: toužit, dychtit po čemhave/feel a longing for sth