Hlavní obsah

subordinate clause

Vyskytuje se v

vedlejší: ling. vedlejší větasubordinate clause

věta: ling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clause