Hlavní obsah

clause [klɔːz]

Vyskytuje se v

buyout: buyout clausevýkupní klauzule ze smlouvy

causal: ling. causal clausevěta příčinná

complement: complement clausedoplňková věta

conditional: conditional clausepodmínková věta

co-ordinate: ling. coordinate clausesouřadná věta

entrenched: práv. entrenched clausepevně zakotvená klauzule nezměnitelná za normálních podmínek

object: objects clausepředmět podnikání firmy ve stanovách ap.

object: object clauseling. věta předmětná

omnibus: omnibus clausesouhrnná doložka k více položkám ap.

penalty: penalty clausesankční doložka potenciální postihy

relative: relative clausevztažná věta

hlavní: ling. hlavní větamain clause

přípustkový: věta přípustkováconcessive clause

příslovečný: příslovečná větaadverb clause

účelový: věta účelováfinal clause, clause of purpose

vedlejší: ling. vedlejší větasubordinate clause

věta: ling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clause

vztažný: ling. vztažná větarelative clause