Hlavní obsah

focused, focussed [ˈfəʊkəst]

Vyskytuje se v

focused: narrowly focusedúzce zaměřený

soft focus: in soft focusmírně rozostřený část fotografie

pozornost: pay attention to sth, zaměřit se focus on sthvěnovat pozornost čemu

soustředit: focus one's attention on sthsoustředit (svou) pozornost na co

úzce: narrowly focusedúzce zaměřený

focus: in focuszaostřený kamera, fotka ap.