Hlavní obsah

bare [beə]

Vyskytuje se v

bone: (hrubá) kostra, základ(y)bare bones

cabinet: drinks cabinetbar skříňka s nápoji

essential: jen to nejnutnějšíonly the bare essentials

name: a bar named after ...bar pojmenovaný po ...

bosý: bosé nohybare feet

cenit: cenit zubyshow/bare one's teeth, zubit se grin

vycenit: vycenit zubybare one's teeth, zazubit se grin, smile broadly

bare: odhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skrytélay sth bare