Hlavní obsah

blazing [bleɪzɪŋ]

Vyskytuje se v

blaze: blaze a trailin sth být průkopníkem, (pro)razit (novou) cestu v čem pokroku ap.

gun: with (all) guns blazingse vší vervou, s plným nasazením, všemi silami

gun: They came out with guns blazing.Pustili se do toho hezky zostra. s vervou ap., sport. Doslova na soupeře vletěli.

cesta: razit (novou) cestu v čemblaze a trail in sth

razit: přen. razit (novou) cestublaze a trail

žhavý: žhavé létoscorching/blazing/blistering summer