Hlavní obsah

vyvodit

Dokonavé sloveso

  • co z čeho deduce, infer sth from sth(závěr) drawvyvodit mylné závěrydraw wrong conclusionsvyvodit důsledky z čehodraw consequences from sth

Vyskytuje se v

vyvodit: vyvodit důsledky z čehodraw consequences from sth