Hlavní obsah

krátce

Vyskytuje se v

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved shirt

krátký: krátké vlasyshort hair

nato: krátce natoshortly after that

pauza: dát si (krátkou) pauzutake a (short) break

poté: krátce potéshortly after that

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávyshort/long-sleeved

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

letět: Krátké sukně zase letí.Short skirts are in again.

potom: Krátce potom ...Shortly afterwards ...

spojení: elektr. krátké spojení zkratshort circuit

fling: užít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostněhave a fling with sb

flying: krátká návštěvaflying visit

focus: s krátkou ohniskovou vzdálenostíshort-focus

long: (krátká) novelalong-short story

pants: velmi krátké obtažené kraťasy, přen. sexuální choutky, zapálená lýtka, nadrženosthot pants

point-blank: zblízka, z bezprostřední blízkosti, na krátkou vzdálenost zastřelit ap.at point-blank range

riot: puška na gumové projektily k rozhánění výtržníků ap., brokovnice (s krátkou hlavní)riot gun

short: znak označující krátkou samohláskuling. short mark

short-range: střely krátkého doletushort-range missiles

top: krátký top, zkrácené tričko dámskécrop top

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

advise: be advisedmít doporučeno důrazně, být instruován dle oficiálního dokumentu, řádu ap.

radno: It is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...Je radno

radit: I advised him not to buy it.Radil jsem mu, aby to nekupoval.