Hlavní obsah

brief [briːf]

Vyskytuje se v

survey: brief surveyzběžný pohled, zběžné zhodnocení, letmé prohlédnutí

survey: give sb/sth a brief surveyzběžně prohlédnout koho/co, věnovat zběžný pohled komu/čemu