Hlavní obsah

televize, kniž. televise

Vyskytuje se v

barevný: barevná televizecolour television

kabelový: kabelová televizecable television

koukat: koukat se na televiziwatch TV

nejraději: Nejraději se dívá na televizi.His favourite activity is watching TV.

opakovat: opakovat co (v televizi)repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)

pustit: pustit televiziturn on the TV

sledovat: Sledovali jsme to v televizi.We watched it on TV.

v, ve: Bylo to v televizi.It was on TV.

zlobit: Televize nějak zlobí.The TV is acting/playing up.

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

cable: on cablena kabelové televizi

closed circuit: closed-circuit television CCTVprůmyslová televize

public: public televisionveřejnoprávní televize

television: be on televisionbýt v televizi

television: watch the televisiondívat se na televizi

television: cable televisionkabelová televize

TV: go on TVjít do televize, vystoupit v televizi politik ap.

watch: watch TVdívat se na televizi

watch: watch sth on TVsledovat co v televizi

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

drag: He managed to drag himself away from the TV.Povedlo se mu odlepit se od televize.

enjoy: I enjoy watching TV.Rád se dívám na televizi.

on: sporting event on televisionsportovní akce v televizi

TV: It was on TV.Bylo to v televizi.

goggle-eyed: BrE hovor. be goggle-eyedpořád civět na televizi