Hlavní obsah

carpet [ˈkɑːpɪt]

Podstatné jméno

  • koberecbeat the carpetklepat koberec

Vyskytuje se v

beat: beat the carpetsklepat koberce

beater: carpet beaterklepačka na koberce, hovor. prakl

magic: magic carpetlétající koberec

Persian: Persian carpetperšan koberec

pile: pile-carpetplyšák, koberec s dlouhým vlasem

red carpet: roll out the red carpetpřipravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komu

koberec: magic carpetlétající koberec

létající: magic carpetlétající koberec

rozvinout: roll out the red carpeti přen. rozvinout červený koberec

natáhnout: lay a carpetnatáhnout koberec

položit: lay a carpetpoložit koberec

prášit: beat the carpetsprášit koberce

vyklepat: beat the carpetvyklepat koberec

aut: sweep sth under the carpetzahrát co do autu zamluvit něco nepříjemného

zahrát: sweep sth under the carpetpřen. zahrát co do autu

zamést: sweep sth under the carpetpřen. zamést co pod koberec

carpet: beat the carpetklepat koberec