Hlavní obsah

telling-off, telling off [ˈtelɪŋˌɒf]

Vyskytuje se v

telling-off: give sb a telling-offvynadat, dát kartáč komu, sprdnout koho