Hlavní obsah

podobat se

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

similar: podobat se velikostí komu/čemube similar in size to sb/sth

resemblance: podobat se, být podobný komu/čemu, mít podobnost s kým/čímbear a resemblance to sb/sth

podobat se: podobat se jako vejce vejcibe like two peas in a pod