Hlavní obsah

reason [ˈriːzən]

Sloveso

  1. usoudit, usuzovat, naznat
  2. reason sb into sth/out of sthpřesvědčit koho, aby udělal co/nedělal co

Vyskytuje se v

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

stand: it stands to reason (that ...)to dá rozum (, že ...)

why: a reason whydůvod proč

explicable: for no explicable reasonz nevysvětlitelných důvodů

good: good reasondobrý důvod

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

operational: for operational reasonsz provozních důvodů

unknown: for unknown reasonsz neznámých důvodů

that: for that reasonz tohoto důvodu

variety: for a variety of reasonsz řady důvodů