Hlavní obsah

reasoning [ˈriːzənɪŋ]

Vyskytuje se v

reason: by reason of sthz důvodu čeho, kvůli čemu

reason: listen to reasonuznat důvody, dát si říct, nechat se přesvědčit (důvody)

reason: for no reason (at all)bezdůvodně, pro nic za nic

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

stand: it stands to reason (that ...)to dá rozum (, že ...)

why: a reason whydůvod proč

explicable: for no explicable reasonz nevysvětlitelných důvodů

good: good reasondobrý důvod

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

operational: for operational reasonsz provozních důvodů

reason: reason sb into sth/out of sthpřesvědčit koho, aby udělal co/nedělal co

unknown: for unknown reasonsz neznámých důvodů

that: for that reasonz tohoto důvodu

variety: for a variety of reasonsz řady důvodů

důvod: zcela bez důvodufor no reason at all

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

provozní: z provozních důvodůfor operational reasons

příčina: (zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

přijít: přijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason

rodinný: z rodinných důvodůfor family reasons

zdravotní: ze zdravotních důvodůfor health reasons, on medical grounds

zdravý: zdravý rozumcommon sense, reason, duševní zdraví sanity, hovor. marbles

příčina: z následujících příčinfor the following reasons

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.

vážný: z vážných důvodůfor serious reasons