Hlavní obsah

why [waɪ]

Příslovce

  1. proč, nač v otázkáchthat is whyproto
  2. why (do) not a co takhle ...při navrhování

Vyskytuje se v

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

this: You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?

brečet: Why are you crying?Proč brečíš?

ne: Not now. Why not?Teď ne. Proč ne?

proč: I don't know why he did it.Nevím, proč to udělal.

proto: Why? Because!Proč? Proto!

rovnou: Why couldn't he tell me straight out?Proč mi to nemohl říct rovnou?

takhle: Why not give her a call?A co takhle jí zavolat?

vůbec: Why do I care anyway?hovor. Co je mi vůbec po tom?

zaskočit: Why don't you drop by tomorrow?Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?

why: that is whyproto