Hlavní obsah

why [waɪ]

Příslovce

  1. proč, nač v otázkáchthat is whyproto
  2. why (do) not a co takhle ...při navrhování

Vyskytuje se v

come over: Why don't you come over?Nechceš se stavit ke mně?

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

this: You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?

brečet: Proč brečíš?Why are you crying?

ne: Teď ne. Proč ne?Not now. Why not?

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

proto: Proč? Proto!Why? Because!

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

takhle: A co takhle jí zavolat?Why not give her a call?

vůbec: hovor. Co je mi vůbec po tom?Why do I care anyway?

vysvětlovat si: Čím si to vysvětlujete?Why do you think is that?, Why do you think that's the case?

zaskočit: Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?Why don't you drop by tomorrow?

proto: Tak proto!So that's why!