Hlavní obsah

multiple [ˈmʌltɪpəl]

Přídavné jméno

  • (mnoho)násobný, (mnoho)četný, hromadnýmultiple collisionhromadná srážkamultiple cablemnohožilový kabelmultiple timesvícekrát, několikrát nejen jednoubot. multiple fruitsložený plodmultiple entry visavícevstupní vízumpsych. multiple personalityrozdvojení osobnosti

Vyskytuje se v

fracture: comminuted/multiple/complicated fracturetříštivá/mnohočetná/komplikovaná zlomenina

fruit: bot. multiple/collective fruitsložený plod

integer: integer multipleceločíselný násobek

meaning: multiple meaningmnohoznačnost, polysémie, mnohovýznamovost

ownership: multiple ownershipsdílené vlastnictví více osobami

phase: multiple phasevícefázový proces ap.

sclerosis: multiple/disseminated sclerosisroztroušená skleróza

test: multiple choice testtest na A B C, test s výběrem možností