Hlavní obsah

development [dɪˈveləpmənt]

Vyskytuje se v

brownfield: brownfield developmentasanace chátrajících částí města

embryonic: embryonic developmentembryonální vývoj

sustainable: sustainable development(trvale) udržitelný rozvoj

urban: urban developmentměstská výstavba