Hlavní obsah

důvod

Vyskytuje se v

proti: pros and cons, arguments pro and condůvody pro a proti

provozní: for operational reasonsz provozních důvodů

rodinný: for family reasonsz rodinných důvodů

zdravotní: for health reasons, on medical groundsze zdravotních důvodů

vážný: for serious reasonsz vážných důvodů

con: pros and cons(důvody) pro a proti

count: on a number of countsv mnoha ohledech, z mnoha důvodů

explicable: for no explicable reasonz nevysvětlitelných důvodů, zjevně bezdůvodně

fact: in view of the fact thatproto, že, jelikož, s ohledem na to, že, z toho důvodu, že

good: good reasondobrý důvod

impeachment: articles of impeachmentbody/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteli

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

operational: for operational reasonsz provozních důvodů

proud: make sb proudnaplnit koho hrdostí, dát komu důvod k hrdosti

unknown: for unknown reasonsz neznámých důvodů

as: As for the cause ...Co se týče toho důvodu ...

that: for that reasonz tohoto důvodu

variety: for a variety of reasonsz řady důvodů

ground: on the grounds of sthz důvodu, na základě čeho, kvůli čemu

důvod: for no reason at allzcela bez důvodu