Hlavní obsah

variety [vəˈraɪətɪ]

Vyskytuje se v

variety: varieté, varietní představení, estrádavariety (show)

zboží: smíšené zboží obchodAmE general/variety store, s dlouhou otvírací dobou convenience store

zpestření: pro zpestření čehofor variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a change