Hlavní obsah

duly [ˈdjuːlɪ]

Vyskytuje se v

due: be due to sthnastat kvůli čemu/následkem/v důsledku čeho

due: due to sthkvůli, díky čemu, jako důvod čeho

due: due to sbsplatný komu, dlužený, příslušející dle nároku, nezaplacený komu, nevybraný kým dle práva, smluv ap.

due: duesčlenské poplatky

bill: ekon. due billsplatná směnka, splatný účet

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

diligence: due diligencenáležitá péče/pečlivost/pozornost

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.

due: due perioddoba/lhůta splatnosti pohledávky ap.

holder: holder in due courseoprávněný nabyvatel/držitel

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

due: after due considerationpo náležitém zvážení

čest: všechna čestcredit where credit's due

dlužný: dlužná částkasum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sum

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

nepřízeň: pro nepřízeň počasídue to bad weather

příspěvek: členské příspěvkymembership fee/dues/contribution/subscription

splatnost: být po splatnostibe overdue/past due

termín: ekon. termín splatnostidue date

titul: z titulu čeho kvůlion grounds/the basis of sth, due to sth

úcta: při vší úctěwith all due respect

všechen, všechna, všechno: všechna čestcredit where credit's due

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

pravý: v pravý časin right/due time

pro: pro špatné počasídue to bad weather

promoce: V červnu má (mít) promoci.He's due to graduate in June.

přijet: V kolik má ten vlak přijet?What time is the train due?

přiletět: Letadlo má přiletět v 10.00.The plane is due to arrive at 10.00.

zasloužit (si): dostat co si kdo zasloužíget one's just deserts/due