Hlavní obsah

meter [ˈmiːtə]

Sloveso

  • sth měřit co spotřebu ap. měřidlem

Vyskytuje se v

batch: tech. batch meterdávkovač

electric: electric meterelektroměr

reading: meter readingsstav(y) měřičů spotřeby ap.

sea: 100 meters above sea level100 metrů nad mořem

subway: subway stopzastávka metra

subway: subway carvůz metra

subway: on the subwayv metru

a, an: $15 a metre15 dolarů za metr

in: It's two meters in length.Na délku to má dva metry.

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

automat: parkovací automatparking meter

čtvereční: čtvereční metrsquare BrE metre/AmE meter

metr: metr čtvereční/krychlovýsquare/cubic meter

parkovací: parkovací hodiny/automatparking meter

stanice: stanice metraBrE underground/AmE subway/BrE hovor. tube station

trasa: trasa metraBrE underground/AmE subway line

krát: 2 krát 3 metry3 metres by 2 metres

krychlový: 5 metrů krychlovýchfive cubic metres

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

metro: stanice metraAmE subway/BrE hovor. tube station

metro: jet metremtake the AmE subway/BrE underground/tube

převést: převést co na metryconvert sth into metres

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

vlak: vlak metraBrE underground/AmE subway train