Hlavní obsah

meter [ˈmiːtə]

Sloveso

  • sth měřit co spotřebu ap. měřidlem

Vyskytuje se v

batch: dávkovačtech. batch meter

electric: elektroměrelectric meter

reading: stav(y) měřičů spotřeby ap.meter readings

sea: 100 metrů nad mořem100 meters above sea level

subway: subway stopzastávka metra

a, an: 15 dolarů za metr$15 a metre

in: Na délku to má dva metry.It's two meters in length.

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

automat: parkovací automatparking meter

čtvereční: čtvereční metrsquare BrE metre/AmE meter

metr: metr čtvereční/krychlovýsquare/cubic meter

parkovací: parkovací hodiny/automatparking meter

stanice: BrE underground/AmE subway/BrE hovor. tube stationstanice metra

trasa: BrE underground/AmE subway linetrasa metra

krát: 3 metres by 2 metres2 krát 3 metry

krychlový: 5 metrů krychlovýchfive cubic metres

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

metro: AmE subway/BrE hovor. tube stationstanice metra

převést: convert sth into metrespřevést co na metry

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

vlak: BrE underground/AmE subway trainvlak metra

meter: odčítat plynoměrread the gas meter